Bilgi Güvenliği Politikamız

SAVE AS olarak, faaliyetlerimizin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla:

* Bilgi varlıklarımızı ve bunlara yönelik riskleri tanımlanması ve yönetilmesi,

* Yasal mevzuat ve sözleşmeler ile ilgili şartlara uyulması,

* Çalışanlarımızın ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın yetkinliklerini artırılması,

* Kurulu ISO 27001 sistemimizi sürekli iyileştirmek için yenilikleri takip eder mümkün olanları sistemimize entegre edilmesi

amacıyla çalışmaları eksiksiz yapar.