Bilgi Güvenliği Politikamız

SaveAs Olarak, faaliyetlerimizin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla:

* Bilgi varlıklarımızı ve bunlara yönelik riskleri tanımlanması ve yönetilmesi,
* Yasal mevzuat ve sözleşmeler ile ilgili şartlara uyulması,
* Çalışanlarımızın ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın yetkinliklerini artırılması,
* Kurulu ISO 27001 sistemimizi sürekli iyileştirmek için yenilikleri takip eder mümkün olanları sistemimize entegre edilmesi
amacıyla çalışmaları eksiksiz yapar.

Hizmetlerimiz

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

Referanslarımızdan Bazıları