Yazılım Proje Yönetimi

Neden Proje Yönetimi?

Yazılım proje yöneticileri, piyasada pek çok alanda yazılım kodlayan veya yazılım projesi yöneten kişilerin deneyimleri ile, müşteri ve yazılımcı arasında köprü görevi görürler. Yazılım projelerinin başından sonuna kadar projeyi yönetir ve doğru maliyetlerle, doğru kişilere doğru işlerin verilmesi ile süreçlerin yönetimi sağlarlar. Saveas olarak bizler, global proje yönetim sertifikasına sahip proje yöneticilerimiz ile; projelerinizi çevik metodlarla yönetip, doğru insan kaynağı, paydaş yönetimi, risk yönetimi, zaman planlaması ve maliyet yönetimi çalışmalarını yaparak projenin doğru ve beklendiği gibi sonuçlandırılmasını sağlıyoruz.

Ayrıca yazılım projenizin tamamlanmasınndan sonra devam eden operasyonların da sağlıklı devam edebilmesi adına aşağıdaki iş kalemlerinde de destek sağlıyoruz:

Dökümantasyon oluşturma:

Yazılım geliştirme süreci uzun bir süreçtir. Bu zaman zarfında yazılım ekibinde değişiklikler olabilir veya farklı modüllere yoğunlaşıldığında ekip, eski yaptıklarına dair açıklamaları yeniden hatırlama ihtiyacı duyabilirler. Ekibe katılan her yeni yazılımcılnın kodun çalışma mantığını anlaması, sınıfları ve kütüphanelerin kullanım şekillerini öğrenmesi için genel tanımlamaların, algoritma ve akış diyagramlarının bulunduğu bir referans döküman arşivi oluşturulmalıdır.

Kodu anlaşılır kılma:

Ekip çalışmasında, diğer takım arkadaşlarının ortak kod yazabilmesi için evrensel kod yazım kurallarına uygun kod yazması gerekmektedir. Değişken, sınıf, method ve açıklama satırlarına varıncaya kadar anlaşılır kod ortaya çıkması için yazılımın tüm kodlarını düzenlemek gereklidir.

Optimizasyon yapma:

Uygulamalarda hatalı ve gereksiz veritabanı kullanımları ile kod içerisindeki fazlalıklar sistemin zamanla yavaşlamasına hatta sürekli hatalar ile içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir. Optimizasyon ile sürekli olarak yazılımın sağlıklı ve hızlı çalışması sağlanmaktadır.

Test:

Tamamlanan kodun hayata alınmasından önce mutlaka tüm kullanıcı rollerine yönelik ekiplerin test yapılması sağlanmalıdır. Bu testlerden sonra gerekli düzenlemeler ve hata telafileri yapılarak yazılım hayata alınmalıdır.

SaveAs ve Proje Yönetmek

SaveAs olarak, şimdiye kadar pekçok büyük yazılım projesinin hem kodlamasını hem de yönetimini yaptık. Bu projelerin hazırlanması veya yönetilmesi ile kazandığımız deneyimi, sizlerin de deneyimleri ile birleştirerek başarılı projelerin oluşmasını sağlamaktayız. 

Hizmetlerimiz

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler

Referanslarımızdan Bazıları