Yazılım Proje Yönetimi

Firmalar genelde yazılım projelerini, ani çıkan bir problemi çözüme kavuşturmak amacıyla geliştirmeye başlarlar. Bu sürece başladıklarında ise ilk aranan güvenilir bir yazılım firması yada bünyede çalıştırılacak bir yazılımcıdır.

Yazılım firması veya yazılımcı projeye başladığı andan itibaren iki farklı dünyanın çatışması başlamaktadır. Çünkü yazılım projelerinden hiç anlamayan bir taraf, yazılımcıya taleplerini iletme; müşterinin dünyasını hiç bilmeyen bir yazılımcı ise onu koda dökmektedir. Çoğu zaman bu süreçler karşılıklı suçlamalar ile uzayıp gitmektedir. Neticede binbir hevesle başlanan yazılım projesi hayata alınamadan iptal edilip çöpe atılmakta veya farklı arayışlara girişilmektedir.

Neden Proje Yönetmeni?

Yazılım proje yönetmenleri, piyasada pek çok alanda yazılım kodlayan veya yazılım projesi yöneten kişilerin deneyimleri ile, müşteri ve yazılımcı arasında köprü görevi görürler. Yazılım projelerinin başından sonuna kadar projeyi yönetir ve doğru kişilere doğru işlerin verilmesi ile süreçlerin yönetimi sağlarlar. 

Proje yönetiminin ekip kurulması ve köprü görevi görmesi dışında, diğer çok önemli görevleri de aşağıdaki gibidir:

Dökümantasyon oluşturma:

Yazılım geliştirme süreci uzun bir süreçtir. Bu zaman zarfında yazılım ekibinde değişiklikler olabilir veya farklı modüllere yoğunlaşıldığında ekip, eski yaptıklarına dair açıklamaları yeniden hatırlama ihtiyacı duyabilirler. Ekibe katılan her yeni yazılımcılnın kodun çalışma mantığını anlaması, sınıfları ve kütüphanelerin kullanım şekillerini öğrenmesi için genel tanımlamaların, algoritma ve akış diyagramlarının bulunduğu bir referans döküman arşivi oluşturulmalıdır.

Kodu anlaşılır kılma:

Ekip çalışmasında, diğer takım arkadaşlarının ortak kod yazabilmesi için evrensel kod yazım kurallarına uygun kod yazması gerekmektedir. Değişken, sınıf, method ve açıklama satırlarına varıncaya kadar anlaşılır kod ortaya çıkması için yazılımın tüm kodlarını düzenlemek gereklidir.

Optimizasyon yapma:

Uygulamalarda hatalı ve gereksiz veritabanı kullanımları ile kod içerisindeki fazlalıklar sistemin zamanla yavaşlamasına hatta sürekli hatalar ile içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir. Optimizasyon ile sürekli olarak yazılımın sağlıklı ve hızlı çalışması sağlanmaktadır.

Test:

Tamamlanan kodun hayata alınmasından önce mutlaka tüm kullanıcı rollerine yönelik ekiplerin test yapılması sağlanmalıdır. Bu testlerden sonra gerekli düzenlemeler ve hata telafileri yapılarak yazılım hayata alınmalıdır.

SaveAs ve Proje Yönetmek

SaveAs olarak, şimdiye kadar pekçok büyük yazılım projesinin hem kodlamasını hem de yönetimini yaptık. Bu projelerin hazırlanması veya yönetilmesi ile kazandığımız deneyimi, sizlerin de deneyimleri ile birleştirerek başarılı projelerin oluşmasını sağlamaktayız.